Sleepify logotyp

Sleepify i Neuropsykiatriska tidningen Special Nest.
22-10-2018

 

Vi ser att den psykiska ohälsan, stressen och sömnsvårigheter ökar i samhället och jag tror att vårt ringtäcke kan bli ett ’naturligt’ alternativ och komplement till mediciner som behandlingsmetod”, säger Rasmus Nilsson som har utvecklat ringräcket Sleepify.

https://www.specialnest.se/hjalpmedel/ett-nytt-tyngdtacke-har-lanserats-i-sverige

Special Nest är en webbtidning som bevakar det som händer inom neuropsykiatri. Tidningen är orädd i sitt förhållande till olika ståndpunkter och åsikter – vår uppgift är att skildra, inte att ta ställning.
Vi vänder oss till yrkesverksamma, intresserade, familjer, vuxna, ungdomar & barn samt bärare av egen funktionsnedsättning.