Sleepify logotyp

Sleepify inbjudna till BGI Group – En av världens största vårdgivare.
15-11-2018

Our management at Sleepify Medtech Innovations was today invited to BGI Group in Hong Kong. Numerous scientific partners, healthcare providers and pharmaceutical companies have come to rely on BGI’s world leading bio-informatics research and development, large scale computing infrastructure for data output and storage, and proprietary sequencing platforms.

Sleepify Medtech Innovations blev idag inbjudna till BGI Group i Hong Kong. Många vetenskapliga partners, vårdgivare och läkemedelsföretag har kommit att förlita sig på BGI: s världsledande bioinformatikforskning och utveckling, storskalig databehandling för datautgång och lagring samt proprietära sekvenseringsplattformar. #tyngdtäcke#weightedblanket #weightedblankets #ringtäcke

Sleepify at BGI Group Hong Kong