Sleepify logotyp

Produktinformation

Ett torrt, svalt och behagligt täcke

Med hjälp av 450 ringar i specialsydda fickor om 80×80 mm fördelade över hela täckets yta uppnås en optimal fördelning av täckets taktilt stimulerande punkter.

Ringarna är tillverkade i rostfritt kirurgiskt stål av högsta kvalitet och har designats med ett hål i mitten för att effektivt kunna transportera upp luft och fukt ur täcket. Resultatet blir ett torrt, svalt och behagligt täcke med hög andningsförmåga.

 

Helt avgörande för täckets stimulerande effektivitet är att mellanrummet mellan varje vikt varken är för stort eller för litet. Om mellanrummet mellan vikterna är för stort uteblir viktig stimulans och stora delar av brukarens kropp riskerar utebliven stimulans – täcket förlorar sin omslutande förmåga. Om mellanrummet istället är för litet fördelas vikten på en för tät och stor yta av kroppen – täcket blir stelt och den viktiga punktvisa stimulansen uteblir.

Ringtäckets översta respektive nedersta 30 centimetrar har alltid en lägre vikt än resterande del av täcket, oavsett vilken totalvikt täcket har. Detta för att förhindra att obehag och värk uppstår vid skenben och fötter samt i hals- och nackpartiet. Täckets dragkedja som delar täcket i två delar är dessutom placerad längst täckets bredd. Detta gör att brukarens hals och ansikte slipper störas av en vass dragkedja eller hårda kanter som delar av täcket i två delar.

 

Beställning från webbutik

 

 

 

Högkvalitativt kirurgiskt stål

Ringtäcket® har vikter i form av 30 mm ihåliga ringar gjorda i högkvalitativt kirurgiskt stål. Den ihåliga designen är viktig och avgörande för täckets förmåga att transportera bort luft, fukt och värme ut ur täcket.

Viktfördelning

 
Kroppens olika delar tål olika mängd vikt. Därför har ringtäckets översta respektive nedersta sektioner alltid en lägre vikt än resterande del av täcket. Detta för att förhindra att obehag och värk uppstår vid skenben, fötter samt hals och nacke.

Dragkedja som delar täcket

Dragkedjan som delar täcket i två delar är placerad längst täckets långsida. Detta gör att brukarens hals och ansikte slipper störas av en vass dragkedja eller hårda kanter som delar täcket.

 

Isolerande och levande fyllning

I våra täcken används fibret Hollow Conjugated Fibre. Ringtäcket® har en mjuk fodrad sida och en sida där ökad taktil stimulans upplevs utan fodring.

Hög omslutande effekt

Storleken på varje ficka är 80x80mm, där den förseglande sömmen samtidigt erbjuder en böjlig ”gångjärnseffekt”. Denna patentsökta innovation gör att Ringtäcket® följer brukarens konturer i 360 grader.

Dessutom extra hållbart

Runda kanter i samma mjuka material som resten av täcket för att undvika obehag med skarpa, hårda och tjocka kanter.

egenskaper

 

 


Sömnaden som avgränsar de 450 fickorna fungerar som ‘gångjärn’ och isolerar effektivt ringarna från varandra. Ringarna i Sleepifys Ringtäcke avger därmed vare sig störande metalliska ljud eller hälsovådliga färgavlagringar från lackerade viktobjekt eftersom att ringarna inte behöver lackeras. ‘Gångjärnen’ bidrar dessutom till att Sleepifys täcke har en mycket hög omslutande effekt åt 360 grader och att vikterna ger taktil stimulans även på sidor av kroppen.

Denna funktion, i kombination med ihåliga ringar är helt unik och patentsökt av Sleepify Medtech Innovations AB.

 

 
 
 

Hälsa, hygien och hållbarhet

Forskning och evidens är något som präglar hela Sleepify’s produktutveckling och existens. Resultatet blir unika och avancerade medicintekniska hjälpmedel som bidrar till en djupare och bättre sömn.

För att leva upp till de högt satta miljömålen i svenska kommuner och landsting har vi på Sleepify utvecklat ett täcke som tar hänsyn till både människa och miljö. Ambitionen att minska användandet av plast och lackerade delar i våra produkter har uppenbara skäl: när lackerade delar nöts mot varandra avger de små färgpartiklar ut i närmiljön och när plast används och slits frigörs mikroplaster och nanoplaster som sedan hamnar i våra kroppar, sjöar, luft och i vår absoluta närmiljö. Forskning visar att mikroplaster och nanoplaster påverkar bl. a pubertal utveckling, reproduktionsförmåga samt graviditets- utfall. Därför är det av vår högsta prioritet att reducera mängden plast och färglackering i våra täcken.

 

Våra vikt-ringar i kirurgiskt stål har isolerats genom sömnad i varsin skyddande ficka. Detta gör att ringarna skyddas från varandra och därmed avger de inget metalliskt klingande ljud vid användning. Vår innovation bidrar därmed till att vi slipper lackera våra viktelement med hälso- och miljövådlig färg.

Om vi beaktar att en vuxen människa transpirerar cirka 2-5 deciliter vätska per natt är det avgörande att fukt effektivt kan transporteras genom täckets ytskikt och fyllning. Därför är det stor skillnad i andnings-förmåga, temperatur och fuktansamlingar beroende på vad man använder för typ av materialval av vikterna inuti täcket – Används exempelvis plast som viktmaterial behövs ca 7 gånger mer massa än vid användandet av kirurgiskt stål för att uppnå samma vikt.
Desto mer material man fyller i täcket desto fuktigare och varmare sovmiljö erhålls där fukt och luft i mycket låg eller ingen förmåga alls kan transporteras igenom.

 

Beställning från webbutik

 

 

 

Denna fuktiga miljö är gynnsam för bakterier samt kvalster – ett mikroskopiskt spindeldjur som livnär sig på hudavlagringar och lever uteslutande i fuktiga miljöer. Givetvis blir detta extra problematiskt för de brukare som är allergiker eller astmatiker.

Vårt ansvar och ambition är en kraftigt minskad miljöpåverkan, en god sänghygien och tydlig hänsyn till brukarens såväl kort- som långsiktiga hälsa. Det patentsökta Ringtäcket från Sleepify är en hållbar, effektiv och en helt ny generation av tyngdtäcken.