Sleepify logotyp

Stort intresse för Sleepifys tyngdtäcken
2-9-2018

Tyngdtäcken väcker stort intresse i Polska nyheter.

Tyngdprodukter, dit Sleepify Ringtäcke® hör, räknas som ett ”hjälpmedel för kognitivt stöd” och kan förskrivas av till exempel arbetsterapeuter eller sjukgymnaster/fysioterapeuter. Vem som kan få ett tyngdtäcke förskrivet är beroende av var i Sverige man bor. Ett första steg är vanligen att ta kontakt med en vårdcentral eller en barn- och ungdomsmottagning. Om det inte finns en förskrivare där kan man bli hänvisad, eller remitterad, vidare till någon som kan hjälpa.